Tvorivý tím

 
Peter Kamenský 
Emília Kamenská
Peter Luptovský
Mária Fabriková
Ľudmila Klimková
Erik Sombathy
 Veronika Hajdučíková 

 

 
 

Kontakt

Divadlo Concordia 0948 634 335
concordia.produkcia@gmail.com